Publikuota

Straipsniai, nuorodos, media

 

Bibliografija

Bendro pobūdžio leidiniai, straipsniai ir recenzijos
S. Mažeikaitė, Popieriaus paslaptys, Dailė, 1999, nr. 2
A. Čepauskaitė, Atmintis, glūdinti po odą, 7 meno dienos, 2004, nr. 36 (631)
G. Giedraitytė, Grafikos geležinkeliu per Lietuvą, 7 meno dienos, 2005 05 13
I. Kazakevičius, Naujas formatas: grafika, Dailė, 2005, nr. 1 (45)
O. Gaidamavičiūtė, (Ne)tikėtos sutaptys parodoje „Estampas 2004“, Literatūra ir menas, 2005 01 28
R. Užkurnytė, Galerijos šuolis, 7 meno dienos, 2005 03 18
A. Dapkutė, Vokiečių gatvės tęsinys, Dailė, 2006, nr. 1 (47)
D. Zovienė, Pėdsakai laisvėje, Dailė, 2006, nr. 1 (47)
I. Pleikienė, Grafikos centro gerosios naujienos, Lietuvos rytas (Mūzų malūnas), 2006, nr. 4 (727)
M. Krikštopaitytė, Dvigubas žaidimas, 7 meno dienos, 2006, nr. 20 (709)
R. Mikšionienė, Grafikos ir skulptūros medaus mėnuo vyksta meno centre, Lietuvos rytas (Mūzų malūnas), 2006, nr. 14 (737)
R. Mikšionienė, Grafikos potvynis neaplenkė nei gatvių, nei parduotuvių, Lietuvos rytas (Mūzų malūnas), 2006, nr. 18 (741)
S. Kuizinas, Asmeninių tekstualumų erdvės, Kultūros barai, 2006, nr. 5
A. Virbickaitė, Rytojus, kurio nebuvo vakar, 7 meno dienos, 2005 05 13
L. Kreivytė, Sidabro pėdsakai meno žemėlapyje, 2007, Verslo žinios, nr. 37 (2443)
M. Krikštopaitytė, Sapnuojame Afriką, 7 meno dienos, 2007, nr. 28 (764)
S. Rees, Habsburgų dvasia ’07: lietuvių dailininkai Vienoje, Dailė, 2007, nr. 1 (49)
K. Šapoka, Jie mane klonavo, Kultūros barai, 2008, nr. 12
K. Stančienė, Dailininkų ir literatų dialogas, Literatūra ir menas, 2008, nr. 36 (3206)
B. Laurinavičienė, Vilniaus atsivėrimai, Verslo žinios, 2009, nr. 189 (3089)
E. Obcarskaitė, Prizas – kultūros centras, Verslo žinios, 2009, nr. 20 (2920)
I. Kazakevičius, More future – more freedom, Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje, Vilnius, 2009
I. Vaivaraitė, Apie grafikos lengvumą, arba „Estampas ‘08” skulptoriaus akimis, 2009, Literatūra ir menas (Dailėraštis), nr. 10 (3227)
L. Apanavičienė, Čikagos kultūros centre vėl matysime Lietuvos menininkių darbus, Draugas, 2009 07 22
K. Šapoka, Subliuškusi intriga, Kultūros barai, 2009, nr. 10
K. Stančienė, Ką sakote?, Literatūra ir menas, 2009, nr. 8 (3225)
K. Stančienė, Žvaigždžių spindesys ir instituciniai netikėtumai, Literatūra ir menas, 2009, nr. 10 (3227)
K. Stančienė, Tarp taško ir daugtaškio, Literatūra ir menas, 2009, nr. 15 (3232)
K. Stančienė, Atnašavimas literatams, Literatūra ir menas, 2009, nr. 23 (3240)
M. G. Repšytė, Gyvos tradicijos ir požiūrio kaita, Literatūra ir menas, 2009, nr. 10 (3227)
Radvilų rūmuose – konkurso paroda „Lietuvos tūkstanmetis“ (apie renginį pasakoja kuratorė J. Mušinskienė), Literatūra ir menas, 2009, nr. 9 (3226)
R. Urbonienė, M. Matulytė, Fotografijos ir grafikos dialogai, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 13, 2008 – 2009 m., Vilnius, 2009
A. P. Virbickaitė, „Estampas ‘09“ – perspektyvi tradicija, Literatūra ir menas, 2010 02 05
M. Krikštopaitytė, Literatų gatvė pro tris langus, 7 meno dienos, 2010, nr. 22 (898)
O. Gaidamavavičiūtė, Atsinaujinimo link: jaunųjų proveržis parodoje „Estampas ‘09”, Literatūra ir menas, 2010, nr. 14 (3278)
A. Jonušaitė, Tekstas ar vaizdas?, Literatūra ir menas, 2011, nr. 30 (3342)
A. P. Virbickaitė, Menininkai baltose lankose, 7 meno dienos, 2011, nr. 32 (954)
Grafikos kontekstai: deklaracija (I. Kazakevičiaus ir V. Poškaus pokalbis apie ŠMC vykstančią parodą), 7 meno dienos, 2011, nr. 25 (947)
J. Stauskaitė, Be stiklo: (As)meninės deklaracijos ŠMC, Kultūros barai, 2011, nr. 9
K. Stančienė, Skirtumai ir sutapimai, 7 meno dienos, 2012, nr. 21 (989)
K. Stančienė, Vietoje ir laiku, 7 meno dienos, 2012, nr. 25 (993)
M. Krikštopaitytė, Nuo svajonių iki asmens kulto: vienas maršrutas po vasario parodas, 7 meno dienos, 2012, nr. 8 (976)

Straipsniai apie dailininkę

A. Jablonskienė, Raudono metamorfozės, Lietuvos aidas, 1993 08 28
R. Keliuotytė, Suvaldyta improvizacija, Tiesa, 1993, nr. 157
A. Andriulytė, „Morning after“ lietuviškai, 7 meno dienos, 1997, nr. 8 (263)
A. Jankūnas, Neišvaikščioti žemynai, Respublika, 1997, nr. 44 (2064)
S. Trilupaitytė, Abstrahuoti grafikos hieroglifai ir žemėlapiai, Lietuvos rytas (Mūzų malūnas), 1997, nr. 46 (1875)
G. Gurnevičiūtė, Eglė Vertelkaitė, 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų (sud. R. Jurėnaitė), Vilnius, 2000
L. Adulytė, Mėgstamiausia spalva, Namas ir aš, 2000, nr. 10
P. Susara, Paroda Floreano muziejuje, Romania Literara, 2000, nr. 49
A. Ercmonienė, Zuikio kelionė, Dienovidis, 2001, nr. 2
G. Giedraitytė, Makabriški putėsiai, 7 meno dienos, 2001, nr. 8 (464)
G. Milkevičiūtė, Grafikos įvairovė „Vartuose“, Lietuvos žinios, 2001, nr. 101 (9924)
I. Kazakevičius, Apie zuikio ir vyno svorį, Klaipėda, 2001, nr. 132 (16 086)
I. Verbienė, Grafikų šventėje – bohemos proletarai ir elitas, Lietuvos žinios, 2001 02 13
M. Žvirblytė, Adata miltų maiše, Šiaurės Atėnai, 2001, nr. 9 (547)
G. Giedraitytė, Lėlių ir gėlių galia, 7 meno dienos, 2004, nr. 18 (613)
K. Stančienė, Agonija, meilė, žaislai, gėlės, mirtis…, 7 meno dienos, 2005, nr. 3(645)
R. Rachlevičiūtė, Eglė Vertelkaitė: šelmiška elegantė, Dailė, 2005, nr. 2 (46)
E. Mikalajūnaitė, Sindijos sutvarkymas, Šiaurės Atėnai, 2006, nr. 19 (797)
A. Čepauskaitė, Kaskart ir iš naujo, 7 meno dienos, 2007, nr. 5 (741)
L. Kreivytė, Linija kaip laikmatis, arba Paslėpta partitūra, Verslo žinios (Savaitgalis), 2007, nr. 28 (2434)
J. Zabarauskienė, Eglė Vertelkaitė. Apie raudonąjį vyną, Geras skonis, 2007, nr. 1
B. Laurinavičienė, Žiema grafikai tinka, Verslo žinios, 2012, nr. 14 (3645)
B. Vertelka, Siekianti meno aukštumų, XXI amžius, 2012, nr. 23 (1998)
D. Zailskaitė, Kam Eglė Vertelkaitė atvėrė širdis, Respublika, 2012, nr. 3 (89)
I. Gudmonaitė, „Titaniko“ titanai, Šiaurės Atėnai, 2012, nr. 9 (1075)
J. Stauskaitė, Kur širdies šerdis, arba kam mergaitei kirvis?, Kultūros barai, 2012, nr. 2
L. Kreivytė, Kirvis užšalusiai jūrai, 7 meno dienos, 2012, nr. 30 (998)
V. V. Skripka, Mėgstu sieti skirtybes, Lietuvos aidas, 2012, nr. 22, 23, 24 (11 566, 11 567, 11 568)Г. Малковски, В галери „Ротунда“ – „Новая графика“, Эхо Литвы, 2000, nr. 71 (16739)

Interviu su E. Vertelkaite

A. Jablonskienė, Kavinių interjerų kūryba – profesinė Eglės Vertelkaitės treniruotė, Respublika, 2005, nr. 23 (4475)
K. Stančienė, Atstovavimo iššūkiai, 7 meno dienos, 2009, nr. 8 (837)
R. Lapas, Dukart du lygu… penki (kartu su B. Zokaityte), Amerikos lietuvis, 2009, nr. 11 (411)
J. Žuolytė, Šv. Kristoforas grafikei – atskaitos taškas, Vilniaus diena, 2010, nr. 5 (661)
T. Jonuškaitė, Kur vienu metu galima sutikti daug literatų?, www.cityout.lt, 2010 01 17
Kūrybinis vyksmas Literatų gatvėje (videointerviu su dailininke), www.bernardinai.lt, 2010 04 15
A. Mikuckytė, Eglės Vertelkaitės paroda „Mergaitė su kirviu“, www.alkas.lt, 2012 02 02
M. Klusas, Mergaitė su kirviu nori stiprių vaizdinių, Lietuvos žinios, 2012, nr. 15 (13 143)
Pokalbis su Egle Vertelkaite (videointerviu su dailininke), www.mmcentras.lt, 2012 08 01
S. Trilupaitytė, K. Stančienė, Eglė Vertelkaitė: mergaitė su kirviu, Literatūra ir Menas, 2012, nr. 1 (3360)

Videodokumentacijos

G. Rūkienė. Publicistinė kultūrinė laida „Grįžulo ratai“ (pristatoma dailininkės kūryba), 1993 09
Vidmantas Bačiulis, Literatų gatvė (4 dalių filmas apie „Literatų gatvės projektą“), 2010 – 2011

Svarbesni parodų katalogai, knygos

Grafinnova 94, Vaasa, 1994
Neue Grafik aus Litauen, Magdeburg, 1994
1995: Lietuvos dailė, Vilnius, 1995
25th Bradley National. Print and Drawing Exhibition, Bradley university, 1995
Biennale de la gravure de Sarcelles et des nouvelles images, Sourcelles, 1999
Tradicija ir ateitis, Vilnius, 2000
VI international biennial of graphics of the Baltic Sea countries, Kaliningrad, 2000
12th Tallinn Print Triennial, Tallinn, 2001
Grindys. Siena. Lubos. Neįteisintos mintys spaudoj, Vilnius, 2001
Vartai. 10, Vilnius, 2001
X-eme Biennale de la gravure de Sarcelles, Sourcelles, 2001
Atkuriama atmintis, Vilnius, 2004
Lietuvos dailininkų sąjunga. Antroji knyga, Vilnius, 2004
Now Art Now Future. Graphic‘s Art Project, Kaunas, 2005
Erdvė. Plokštuma. Kūnas, Vilnius, 2006
Now Art Now Future. Freedom, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 2006
Invisible Bridges of Cultures: Africa and Lithuania, Vilnius, 2007
Political. Poetical, Tallinn, 2007
2-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė, Vilnius, 2009
4+4, Vilnius, 2009
Between Dot and Majority…, Helsinki, 2009
Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje, Vilnius, 2009
Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičių premijų 2009 m. dailės kūrinių konkurso „Lietuvos tūkstantmetis“ parodos katalogas, Vilnius, 2009
Kūrybiniai plenerai Grybų kaime, Vilnius, 2010
Grafikos kontekstai. Deklaracija, Vilnius, 2011